Lodní centrum Ostrava

Košík

Váš košík je prázdný

Lodní centrum
 
Lodní centrum.cz - Váš bezpečný přístav
Tiske-mail
Gelová profi nabíječkaVlečný kruh JOBE 137 cm

MPZ - Mezinárodní průkaz způsobilosti na moře
Zobrazit v plné velikosti


MPZ - Mezinárodní průkaz způsobilosti na moře

( Ostatní )
Cena: 2 500.00 Kč (včetně DPH 21 %)

Zeptejte se na tento produkt

Podmínky přijetí do kurzu:
 • Vyberete si termín a typ kurzu o který máte zájem.
 • Rezervujete si e-mailem místo na kurzu.
 • Doložíte vyplněnou přihlášku, posudek od lékaře, né starší než 3 měsíce. Originální dokumenty spolu s úhradou kurzovného je nutné zaslat nejpozději 14 dnů před začátkem kurzu poštou nebo odevzdat osobně na adrese: Sedlnice 576, 742 56 Sedlnice.
 • V daném termínu se zúčastníte teoretického kurzu VMP nebo MPZ, dle typu průkazu, který chcete získat.
 • Absolvujete cvičnou min. hodinovou plavbu a povinnou praktickou zkoušku.
 • Po úspěšném složení praktické zkoušky Vám pověřená osoba - školitel vystaví osvědčení o způsobilosti vedení plavidla (ověření praktických dovedností) - postupujete k teoretické zkoušce na SPS.
 • Podstoupíte teoretickou část zkoušky na Státní plavební správě. Zkouška je formou testu a obykle se koná během následujících 20 dnů od ukončení teoretického kurzu.
 • Po úspěšném složení teoretické zkoušky Vám SPS vydá průkaz VMP nebo MPZ.
 • Účastníkům kurzu zajišťujeme kompletní administrativu s tím spojenou, včetně zarezervování termínu zkoušky.


Do kurzu budete zařazeni, jakmile k nám poštou, nebo osobně doručíte veškeré náležitosti (nejpozději 14 dnů před termínem kurzu o který máte zájem) a tento uhradíte. Místo je třeba dopředu rezervovat, kapacita školící místnosti je omezená.

Příloha k informaci o kurzu VMP a MPZ (z vyhlášky MD 42/2015)

Praktické dovednosti při vedení plavidla :

 • Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost:
  • kontrola pohonných a kormidelních zařízení
  • postup činností před vyplutím a při ukončení plavby
  • příprava takeláže na plavbu – pouze pro S
 • Manévrování s plavidlem
  • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem
  • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí vpřed a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu
  • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí
  • manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel
  • vydávání pokynů a povelů
  • ovládání plavidla pomocí plachet – stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží, výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby – pouze pro S
  • technika plutí – ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě – pouze pro S
 • Činnost při mimořádných situacích
  • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem
  • činnost při nasednutí plavidla
  • použití záchranných prostředků

V případě nenastoupení na kurz se kurzovné nevrací, Vaše místo by mohl obsadit někdo jiný.